Medlemsansökan för entreprenör

Medlemskriterier för entreprenörer

Detta dokument de kriterier som krävs av en entreprenör för att kunna bli medlem i SPEF.

Företagsuppgifter

Kontaktperson

  • Ange den person som skall vara SPEFs kontakt i medlemsärenden (årsstämma, medlemsavgift etc.)

Företagsbeskrivning

© SPEF - Sveriges Murnings- och Putsentreprenörsförening
Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis