Medlemsansökan för entreprenör

Medlemskriterier för entreprenörer

Detta dokument de kriterier som krävs av en entreprenör för att kunna bli medlem i SPEF.

Företagsuppgifter

Kontaktperson

  • Ange den person som skall vara SPEFs kontakt i medlemsärenden (årsstämma, medlemsavgift etc.)

Företagsbeskrivning

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis