Medlemsansökan för leverantör

Medlemskriterier för leverantörer

Detta dokument de kriterier som krävs av en leverantör för att kunna bli medlem i SPEF.

Företagsuppgifter

  • Ange den person i ert företag som är ansvarig för och skall underteckna vårt samarbetsavtal

Kontaktperson

  • Ange den person som skall vara SPEFs kontakt i medlemsärenden (årsstämma, medlemsavgift etc.)
© SPEF - Sveriges Murnings- och Putsentreprenörsförening
Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis