Hedersmedlemmar

Gunnar Eriksson

Hägergatan 144
69236 Kumla
E-post:

Gunnar Eriksson, född 30 augusti 1941. Började 1961 hos Albert Svensson på Fasadrenovering AB i Kumla som murarlärling och senare lagbas. Efter 1971 som arbetsledare ute i verksamheten. 1977 tog Gunnar tillsammans med Lars Svensson över Fasadrenovering AB och drev företaget till det upphörde 1998. Arbetade därefter några år hos sönerna på Kumla Fasad Team AB. Var även verksam många år i tekniska kommittén i SPEF och i valberedningen.

Lennart Engberg

Renova Bygg AB / Orförande i SPEF
Långövägen 31
257 30 Rydebäck
E-post:

Lennart Engberg, född 29 december 1935. 
Orförande i SPEF 1981-1988 och 1991-1998
Civilingenjör som har deltagit i SPEFs styrelsearbete under 19 år, varav 16 år som dess ordförande. Har även verkat som VD i SPEF i två år.

Första kontakten med SPEF togs 1978 då hans byggföretag, Renova Bygg AB, köpte ett dotterbolag som bland annat hade putsarbeten som specialitet och var medlem i SPEF.

1980 valdes Lennart Engberg till suppleant i SPEF´s styrelse och året därefter tillträdde han som nyvald ordförande. Ett ordförandeskap som han axlade fram till 1988. Efter tre år valdes han åter till styrelseordförande och kom då att verka som ordförande fram till 1998.

Sven Persson

Startade Puts & Kakel AB, PUKAB
Kalkstensvägen 11 A lgh 1101
216 32 Limhamn
E-post:

Sven Persson startade företaget  Puts & Kakel AB  PUKAB 1961och drev det till 1990 då det såldes till en byggkoncern. Sven var med och grundade SPEF 1966 och ingick i Styrelse och kommitéer under många år för att senare utses till SPEFs första Hedersledamot under 1980-talet. 

Senaste framträdandet i SPEF-sammanhang var vid 50-årsjubileet i  Stockholms Stadshus 2006. Sven är född den 15/11 1930.

Bo Johansson

Hed Fasad
Ploggatan 4 lgh 1404
116 34 Stockholm
E-post:

Bo Johansson har varit mycket aktiv och engagerad i föreningens utbildningsfrågor. Född 6 februari 1938.

Peter af Klercker

Startade SKB
Östermalmsgatan 94
114 59 Stockholm
E-post:

Peter af Klercker, född den 28 maj 1944 i Stockholm men uppväxt i Husqvarna och Halmstad. Flyttade tillbaks till Stockholm 1969 för att knacka dörr och sälja symaskiner. Ett mycket lärorikt arbete! Arbetade ett halvår även som säljare på Tex-Cote (puts- o betongfärg från USA). 1971 startade Peter SKB Skandinaviska Byggprodukter med agenturen Snowcem Cementfärg o Sandtex en fasadfärg från Blue Circle Group, England. År 2000 såldes fasaddelen av SKB till Beijer Byggmaterial där han 2010 slutade som marknadschef. Idag arbetar Peter deltid med lite olika projekt främst inom e-handel däribland www.softgoat.se (använd koden SPEF för 10% rabatt!).

Bengt Flyman

Startade Bruksspecialisten
Nordanväg 10 lgh 1303
222 28 Lund
Tel: 0725-61 53 74
E-post:

Bengt Flyman föddes i Karlskrona den 13 oktober 1939. Började på Cementa 1963, därefter divisionschef på Ernström. Startade Bruksspecialisten som sedan köptes av Angereds Byggvaror. Idag en kulturintresserad författare och pensionär. Bengt har bland annat skrivit en bok om den blekingefödde konstnären Gustaf Arnold och det har blivit ytterligare tre: "Lyckebybor att minnas" "Lyckebyhandlare", "Mat och möten i gårdagens Lyckeby" samt en samling levnadsbeskrivningar - "Klassiska fotbollsspelare i Lyckeby som kom ut 2016. Har fått Lyckeby Gilles kulturpris 2016 för värdefulla insatser i och för Lyckeby.

Lars Zetterberg

Grundade Puts & Plattsättnings AB


Tel: 0705- 61 65 00
E-post:

Lars Zetterberg startade Puts & Plattsättnings AB 1964, 1990 sålde han företaget till dåvarande medarbetarna Anders Drakes och Per Hallgren. Lasse var en av initiativtagarna till SPEF och satt i dess styrelse mellan 1966-1978. Under åren har Lasse suttit som SPEF:s representant i bland annat Svenska Byggnadsentreprenörföreningen, SBEF (föregångare till Sveriges Byggindustrier) och i Stockholms Byggmästareförenings styrelse. Lars Zetterberg är Murmestare och tillhör Stockholms Murmestareembete sedan 1985.

Tore Korp

Grundade Murverket AB
Lantvärnsgatan 9
652 21 Karlstad
E-post:

Tore Korp startade Murverket AB och var SPEF:s ordförande 2002-2006. Född den 2 oktober 1947.

Christian Rydell

Tegelmuren AB
Vistabergs Allé 40
141 68 Huddinge
Tel: 0723-88 00 00
E-post:

Christian Rydell, född 12 april 1946 och uppvuxen i Göteborg. Utbildad byggnadsingenjör och jobbade som sådan i ett par större byggföretag i Stockholm. Slutade som arbetschef i Platzer Bygg, för att ”konvertera” till Mur- & Putsbranschen och började då på ÖH Mur & Puts AB.
1994 startade Christian och Gunnar Palitz Stockholms Fasad & Konsult AB. Företaget såldes våren 2010.

Han har under flera år varit aktiv i föreningens styrelse, marknadskommitté samt sammankallande i valberedningen. Den första SPEF-stämma Christian deltog i var i Karlstad 1990.

I dag jobbar både Christian och Gunnar som byggkonsulter i det egna bolaget Tegelmuren AB.

Gunnar Palitz

Tegelmuren AB
Disponentgatan 6
112 62 Stockholm
E-post:

Gunnar Palitz, född 1 april 1946. 1962 började Gunnar som murarlärling åt sin far. 1982 anställdes Gunnar som arbetsledare på ÖH Mur & Puts AB. Den första SPEF-stämma Gunnar deltog i var 1985 i Gävle. 1994 startade Gunnar och Christian Rydell Stockholms Fasad & Konsult AB. Företaget såldes under våren 2010.

Bertil Tunbratt

Grundade Puts och Mur AB
Hanö Fyrs Väg 6
423 40 Torslanda
Tel: 0708-500 530

Bertil Tunbratt, född den 8 oktober 1946. Ingenjör arbetat under åren 1965-83 på både Kullenbergs och BSAB. Startade och drev därefter Puts och Mur AB 1983-2011. Här arbetade Bertil mycket med SPEF:s framförallt tekniska frågor. Förutom styrelsearbetet var han på vårt uppdrag ansvarig för Hus AMA och SP:s utredning om enstegstätade regelväggar samt internationella normer som CEN, JWG och TK 245. Idag arbetar Bertil som konsult och framförallt med kontroll och utredningar inom murat och putsat byggande.

Kai Nissén

Morneon
Slåttervallsgatan 5
115 44 Stockholm
E-post:

Kai Nissén, född den 11:e april 1947 i Malmö, byggnadsingenjör. Startade Morneon Fasad AB 1972, arbetade som VD till 2005 då företaget såldes till den yngre medarbetaren Roland Larsson. Sedan 1975 har företaget varit medlem i SPEF. Här har Kai under ett 20-tal år innehaft flera förtroendeposter. Bland annat var han initiativtagare till SPEFs mätregler och utformade dagens samarbetsavtal med våra leverantörer.

Ronald Forsell

Ulvebergsvägen 8
471 30 Skärhamn
E-post:

Nr. 15 - Ronald Forsell född 28 nov 1942. Byggingenjör och medlem i SBR sedan 1980 och verksam i MP Konsult.  Startade tillsammans med den västsvenska tegelindustrin säljbolaget BOFO 1970 och drev detta t.o.m 1987. Via BOFO etablerade han ett avtal med SPEF i Västsverige 1973 till 1987. Mellan 1987-1997 verksam i  OPTIROC kring murverk och puts. 1997 startade Ronald MP Materialkonsult AB och samtidigt ingick ett avtal med SPEF fram till 2015. Verksam idag med besiktningar med inriktning på fasader och fasadproblem. 

Anders DrakesTel: 0706-56 09 30
E-post:

Nr. 16 - Anders Drakes föddes den 11 december 1951 av föräldrar från Dalarna och tog namnet Drakes när farmor avled som den sista på Drakgården. Anders började sin yrkesbana som timmerman företrädesvis i så kallat ”masgäng” runt om i Stockholm. Efter några år hos Skånska Cementgjuteriet, Diös, SIAB, Constructa med flera kom han 1976 som snickare till Puts & Plattsättning AB och Lars Zetterberg, en av SPEFs grundare. I början av 80-talet började han arbeta som arbetsledare. Tillsammans med två medarbetare köpte han 1990 företaget och har fram till 2015 varit dess VD, då han sålde sin del i företaget till Per Hallgren.

Anders har också varit styrelseledamot i SPEF under 15 år, varav 3 år som ordförande, därtill suttit i utbildnings-, inköpskommittén och sammankallande i valberedningen. Medlem i BIs styrelse ett par år i slutet av 90-talet och mellan 2006 - 2017 suttit i Stockholms BFs styrelse, i båda fallen på S-mandat. 2013 invald i Murmestare Embetet i Stockholm. Arbetar nu bl a med att bevara det traditionella muraryrket tex genom att väcka liv i mästar- och gesällbreven igen, och på senare år med Kulturhantverkstipendiet.

 

Gino Carinci

Åby Fasad AB


E-post:

Nr. 17 - Gino Carinci, född den 7 augusti 1956 i Norrköping. Gino är en av grundarna till Åby Fasad AB som han tillsammans med sin far och farbror startade 1976. Här har han varit vd fram till den 1 juli 2018 då han lämnade över till sönerna Christian och Andreas. 
Företaget blev medlem i SPEF 1990 och här har han haft diverse uppdrag mellan åren 1993 - 2015. Bl.a har han medverkat i inköpskommittén, styrelsen, vice ordf. samt som ordförande.  

Gino har även suttit i BI – Sveriges Byggindustrierförbundsstyrelsen mellan 2007 - 2016. Där han ingick i förhandlingsdelegationen, SME-Utskottet, regionstyrelsen och branchregionrådet. Dessutom haft uppdrag under åren i BI Norrköpings Styrelse och Norrköpings Byggmästareförenings styrelse. 

Nu hoppas Gino få mer tid till sina intressen plus sina fyra barnbarn.

Tidigare hedersmedlemmar

Lennart Svensson

1933-12-23 till 2012-10-09


Lennart startade bland annat företagen Göteborgs Fasadputs och Murma. Lennart var också med som en av grundarna av SPEF där han också satt som ordförande 1973-74.

Stig Björnebro

Stig Björnebro Byggnadas AB


Stig arbetade på Stig Björnebro Byggnadas AB och var aktiv i grundandet av SPEF 1966. Han satt som styrelsemedlem 1966-1973 och har också författat skriften SPEF 20 år (1966-1986).

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis