Kommittéer

SPEFs kommittéer vars verksamhetsplaner syftar till att praktiskt omvandla styrelsens uppdrag från medlemsföretagen. Det ser ut så här under 2017/2018.

Medlemskommittén

Bollplank till VD vad gäller medlemsfrågor.

Tomas Georgiadis sammankallande

Sterner Stenhus AB


Tel: 070-740 30 46
E-post:

Fredrik Dahl

Göteborgs Fasadputs AB


Tel: 0733-15 80 00
E-post:

Niklas Karlsson

Front


Tel: 070-412 43 19
E-post:

Christer Dahlberg

Keim Scandinavia A/S


Tel: Dahlberg
E-post:

Tekniska Kommittén

Tekniska kommittén skall tillsammans med SPEFs samarbetspartner analysera, utveckla och utvärdera system som bidrar till långsiktigt byggande med murverk och puts. Kommittén verkar även för utveckling av arbetsverktyg och andra hjälpmedel som bidrar till en bättre arbetsmiljö och ett effektivare byggande.

Johan Onno Sammankallande

VD


Tel: 0704-66 81 04
E-post:

Mats Pettersson

Murbiten Tegel & Puts AB


Tel: 0706-88 06 90
E-post:

Anton Axelsson

Puts & Tegel AB


Tel: 0705-79 58 97
E-post:

Johan Sörman

Kumla Fasad Team AB


Tel: 070-333 28 56
E-post:

Kenneth Larsson

Sterner Stenhus AB


Tel: 0734 03 03 43
E-post:

Anders Brunfors

Målarkalk AB


Tel: 0702-55 91 90
E-post:

Kent Hankvist

Sto Scandinavia AB


Tel: 0705-75 53 01
E-post:

Stefan Kanda

Weber - Saint-Gobain Byggprodukter AB


Tel: 0708-55 51 91
E-post:

Stefan WallmarkTel: 0707-99 47 29
E-post:

Utbildningskommittén

Utbildningskommittén förvaltar de utbildningar som krävs för branschens kompetens inom hantverket. Kommittén verkar även medlemsföretagens utveckling inom exempelvis företagsledning och affärsstrategi.

Anders Svensson sammankallande

Allt i murning Karlshamn AB


Tel: 0454-888 10
E-post:

Tomas Lööw

Puts & Plattsättnings AB


Tel: 0705-67 90 03
E-post:

Magnus Wiberg

Combimix AB


Tel: 0738-46 69 55
E-post:

Valberedning SPEF-E och -L

Roland Larsson Edberg Sammankallande

Morneon Fasad AB


Tel: 0735-15 35 35
E-post:

Anton Axelsson

Puts & Tegel AB


Tel: 0705-79 58 97
E-post:

Anders Brunfors

Målarkalk AB


Tel: 0702-55 91 90
E-post:

Peter Hedlund

Sto Scandinavia AB


Tel: 0709-21 20 24
E-post:

 

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis