Kommittéer

SPEF har fyra kommittéer vars verksamhetsplaner syftar till att praktiskt omvandla styrelsens uppdrag från medlemsföretagen. Det ser ut så här under 2016/2017.

Inköpskommittén

Inköpskommittén förhandlar mellan SPEFs medlemsföretag och dess samarbetspartners/leverantörer vad gäller avtal och samarbetsformer.

Tomas Georgiadis sammankallande

Sterner Stenhus AB


Tel: 070-740 30 46
E-post:

Fredrik Dahl

Göteborgs Fasadputs AB


Tel: 0733-15 80 00
E-post:

Lars Sandström

Sveriges Byggindustrier


Tel: 08-698 58 73, 0708-20 09 80
E-post:

Marknadskommittén

Marknadskommittén profilerar SPEF och dess medlemsföretag genom ett antal marknadskanaler. Kommittén ska synliggöra relevant information både i externa och interna kommunikationsfrågor.

Tomas Notlund sammankallande

STARK Fasadrenovering i Sverige AB


Tel: 0704-12 43 14
E-post:

Niklas Karlsson

Front


Tel: 070-412 43 19
E-post:

Lars Dahlberg

STARK Fasadrenovering i Sverige AB


Tel: 0733-68 49 00
E-post:

Tekniska Kommittén

Tekniska kommittén skall tillsammans med SPEFs samarbetspartner analysera, utveckla och utvärdera system som bidrar till långsiktigt byggande med murverk och puts. Kommittén verkar även för utveckling av arbetsverktyg och andra hjälpmedel som bidrar till en bättre arbetsmiljö och ett effektivare byggande.

Daniel Svensson sammankallande

Mälardalens Mur & Puts AB


Tel: 0707-44 14 11
E-post:

Johan Sörman

Kumla Fasad Team AB


Tel: 070-333 28 56
E-post:

Stefan Kanda

Weber - Saint-Gobain Byggprodukter AB


Tel: 0708-55 51 91
E-post:

Anders Brunfors

Målarkalk AB


Tel: 0702-55 91 90
E-post:

Kent Hankvist

Sto Scandinavia AB


Tel: 0705-75 53 01
E-post:

Kenneth Larsson

Sterner Stenhus AB


Tel: 0734 03 03 43
E-post:

Utbildningskommittén

Utbildningskommittén förvaltar de utbildningar som krävs för branschens kompetens inom hantverket. Kommittén verkar även medlemsföretagens utveckling inom exempelvis företagsledning och affärsstrategi.

Anders Svensson sammankallande

Allt i murning Karlshamn AB


Tel: 0454-888 10
E-post:

Tomas Lööw

Puts & Plattsättnings AB


Tel: 0705-67 90 03
E-post:

Lars Sandström

Sveriges Byggindustrier


Tel: 08-698 58 73, 0708-20 09 80
E-post:

Magnus Wiberg

Combimix AB


Tel: 0738-46 69 55
E-post:

Valberedning SPEF-E och -L

Fredrik Dahl Sammankallande

Göteborgs Fasadputs AB


Tel: 0733-15 80 00
E-post:

Urban Eriksson

Kumla Fasad Team AB


Tel: 0708-20 85 99
E-post:

Mikael Karling

Karling Fasad AB


Tel: 0707-19 22 90
E-post:

Anders Brunfors

Målarkalk AB


Tel: 0702-55 91 90
E-post:

Peter Hedlund

Sto Scandinavia AB


Tel: 0709-21 20 24
E-post:

 

© SPEF - Sveriges Murnings- och Putsentreprenörsförening
Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis