Certifierad Fasadentreprenör, CFE

 

Alla medlemsföretag i SPEF är certifierade fasadentreprenörer. När man anlitar ett företag med behörigheten CFE - Certifierad Fasadentreprenör säkerställer man att utförandet görs av en entreprenör med dokumenterad yrkeskompetens och erfarenhet.

Syftet med CFE är att:

  • Öka kompetensen i våra medlemsföretag.
  • Säkerställa för beställaren att SPEF:s medlemsföretag har de bäst utbildade och mest kompetenta medarbetarna, både arbetsledning och kollektivanställda.
  • Garantera fortsatt kompetensutveckling i SPEF-företagen.

Tommy Johansson, tel. 070-698 20 53 E-post (<tommy.johansson402 på gmail. com> (på=@)
Tomas Gustavsson, tel. 070-892 54 51 och e-post (<tomas på konstruktioner. se> (på=@))  

Läs mer här

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis