CFE, Certifierad Fasadentreprenör

När man anlitar ett CFE företag ska beställaren vara säker på att han får kompetens i alla delar av företaget. Arbets- och Företagsledningen har gått Boverkets ”måstekurs” för murning och putsning Klass 1. En kurs som krävs för murning högre än två våningar.

Samtliga murare/putsare i företaget har förutom att de har yrkesbevis också genomgått vår kompetensutbildning i praktisk/teoretisk murnings- och putsningsteknik.

Dessutom har både kollektiv och arbetsledning genomgått av leverantören/tillverkaren nödvändig produktutbildning.

Kurserna i Putsteknik handläggs av våra lärare Tomas Gustavsson och Tommy Johansson. Tommy Johansson är ”gammal” murarlärare från Bräckegymnasiet i Göteborg.

Tommy och Tomas håller just nu på att utbilda samtliga medlemsföretag i putsteknik i en 8-timmars utbildning. De sköter förutom undervisningen också all administration bokar företag, ordnar kurslitteratur, mm.

Ni/företaget betalar lokal, lunch och kaffe. SPEF står för lärar- och litteraturkostnaderna. Undervisningen bör ej ske på företaget. Det bör vara lokal anpassad för undervisning och vi rekommenderar max 25 personer per utbildningstillfälle.

Tommy Johansson, tel. 070-698 20 53 E-post (<tommy.johansson402 på gmail. com> (på=@)
Tomas Gustavsson, tel. 070-892 54 51 och e-post (<tomas på konstruktioner. se> (på=@)

Putsteknik

CFE, Certifierad fasadentreprenör är branschens kvalitetsbevis. SPEF, Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening, startade målet mot CFE 2010. Syftet är att öka kompetensen på alla nivåer i företaget. En beställare som anlitar ett CFE företag skall vara förvissad om att han fått den bäst utbildad mest kompetenta företaget i den svenska mur-och putsbranschen.

Företags- och arbetsledning skall ha gått Murning- och Putsning Klass 1.

Kollektivpersonal skall förutom yrkesbevis i murning ha gått utbildning SPEFs utbildning i Putsteknik och SPEFs utbildning i Murteknik.

Dessutom tillkommer leverantörens/tillverkarens produktspecifika utbildning.

För information gällande ovanstående kurs kontakta:
Tommy Johansson, tel. 070-698 20 53

Murteknik

Vi vill att de medlemsföretag som inte genomgått CFE Murning skall teckna sig för dag att genomföra kursen. Kursen annordnas som en heldag, med början senast 7.30 och pågår till 16.00.

Ta kontakt med Tommy Johansson via tel. 070-698 20 53 eller e-post (<tommy.johansson402 på gmail. com> (på=@)) och kom överens med honom om ett kursdatum.

Kursen i Murteknik har utarbetats och handläggs av Tomas Gustavsson och Tommy Johansson.
Tomas Gustavsson når ni på tel. 070-892 54 51 och e-post (<tomas på konstruktioner. se> (på=@)

© SPEF - Sveriges Murnings- och Putsentreprenörsförening
Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis