Publikationer

Här finns publikationer och hjälpmedel för nedladdning som pdf för både kunder och medlemsföretag.

Önskar du få trycka broschyrer skickade till dig så maila (<spef på creativomedia. se> (på=@)) och ange hur många ex av varje trycksak du önskar.

Broschyrer

Presentation av SPEF - Rätt från början.

Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening, SPEF, är den rikstäckande branschorganisationen för murat och putsat byggande i Sverige.

Rätt från början Puts och Plåt - 85x170

Plåtarbeten - Grundförutssättningen för en hållbar och vacker putsad fasad.

Rätt från början Puts och Plåt, 2018

Plåtarbeten - Grundförutssättningen för en hållbar och vacker putsad fasad.

Hjälpmedel

Att bli medlem i SPEF

När man anlitar ett företag inom SPEF kan man vara säker på att Medlemsföretaget har de bäst utbildade och mest kompetent medarbetarna för alla medlemsföretag är Certifierade Fasadentreprenörer.

Checklista

Hjälpmedel vid värdering av anbud gällande fasadrenovering av murade och putsade fasader. Den upptar ett antal viktiga punkter, som bör kontrolleras, innan man väljer entreprenör.

Checklista för konsumenter

Som beställare blir du byggherre i förhållande till entreprenören. Om du är osäker på vad den rollen innebär bör du anlita en byggkonsult som projektledare/arbetsledare.

Fasadkontrollanter utbildade för Säker Fasad

Fasadkontrollanterna är utbildade för Säker Fasad och alla har lång erfarenhet av liknande kontroll och besiktningsarbete.

Godkända enligt CFE

CFE godkända företag och kollektivare.

Murare - Ett yrke med anor...

Murare är ett allsidigt och roligt yrke. Intresset för historia ökar när man får renovera listverk och stuckatur i gamla kyrkor och andra byggnader.

ROT-klausul vid skattereduktion för ROT-arbeten

För att tydliggöra att det är fråga om ROT-arbeten och att fakturamodellen skall tillämpas i ett uppdrag, har Sveriges Byggindustrier (BI) tagit fram en "ROT-klausul" ...

Rätt från början - Murat & Putsat

"Rätt från början - Murat & Putsat" är en handbok i behändigt pocketformat som tar upp murat och putsat byggande. Finns att köpa för 195 kr.

Rätt från början Puts och Plåt - 85x170

Plåtarbeten - Grundförutssättningen för en hållbar och vacker putsad fasad.

Rätt från början Puts och Plåt, 2018

Plåtarbeten - Grundförutssättningen för en hållbar och vacker putsad fasad.

Rätt murat och putsat

"Rätt murat och putsat" är en grundläggande handbok om murverk och puts. I handboken finner du gällande regler och normer, material och produkter, konstruktion, byggande, kontroll och besiktning, mm.

Regelverk och bestämmelser

Hantverkarformuläret - Till dig som Konsument

Den här avtalsmallen kan ni använda vid reparations- och ombyggnadsarbeten där beställaren är konsument och hantverkaren är näringsidkare.

Medlemskriterier för entreprenörer

Detta dokument de kriterier som krävs av en entreprenör för att kunna bli medlem i SPEF.

Medlemskriterier för leverantörer

Detta dokument de kriterier som krävs av en leverantör för att kunna bli medlem i SPEF.

MP 08

Branschspecifika tillägg till och ändringar av AB-U 07 för mur- och putsentreprenader.

Mätregler murning och puts

Vid fastställande av ett murnings- eller putsarbetes omfattning, enbart eller i kombination med tilläggsisolering, tillämpas dessa mätregler.

Tidskrifter

Svenska Putsentreprenörföreningen 1966-1986

En skrift om SPEF:s första 20 år.

Tidskriften Tegel (1935-1987)

Inscannade nummer av tidskriften, hela 251 stycken! Tegel gavs ut under perioden 1911-1987 av Svenska Tegelindustriföreningen.

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis