Att bli medlem i SPEF

Att bli medlem i SPEF

PDF-dokument, 498 kB

När man anlitar ett företag inom SPEF kan man vara säker på att Medlemsföretaget har de bäst utbildade och mest kompetent medarbetarna för alla medlemsföretag är Certifierade Fasadentreprenörer.

Syftet med CFE är att

  • Öka kompetensen i våra medlemsföretag
  • Säkerställa för beställaren att SPEFs medlemsföretag har de
    bäst utbildade och mest kompetenta medarbetarna, både
    arbetsledning och kollektivanställda, av Sveriges mur- och
    putsföretag
© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis