Checklista

Checklista

PDF-dokument, 121 kB

Hjälpmedel vid värdering av anbud gällande fasadrenovering av murade och putsade fasader. Den upptar ett antal viktiga punkter, som bör kontrolleras, innan man väljer entreprenör.

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis