Ordlista/ Definitioner och begrepp

Här har vi skapat en ordlista för vår bransch, så att vi undviker språkligt missförstånd.

Denna pdf går att ladda ner och skriv ut!

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis