Föreläsning om sociala medier

Som en programpunkt under SPEFs årsmötesdag 18 maj 2017 hade HÅKAN LIND, kommunikationschef på Sveriges Byggindustrier, en föreläsning om Hur du som företagare kan använda dig av sociala medier.         

Han berättade om hur du kan använda dig av Facebook, Twitter och andra sociala medier för att nå ut till dina målgrupper.
Nu kan du ta del av hans presentation med tips som pdf. 

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis