Isolermaterial kan vara farligt avfall - skrift från Naturvårdsverket

Inventering pågår och listan kommer efter hand att kompletteras här nedan.

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis