Mätregler murning och puts

Mätregler murning och puts

PDF-dokument, 89 kB

Vid fastställande av ett murnings- eller putsarbetes omfattning, enbart eller i kombination med tilläggsisolering, tillämpas dessa mätregler.

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis