Medlemskriterier för entreprenörer

Detta dokument de kriterier som krävs av en entreprenör för att kunna bli medlem i SPEF.

Kriterier för medlemskap för entreprenörer inom SPEF och SPEF-E

(2018-01-30)

Medlemskap kan erhållas av företag som är en utförande entreprenör med verksamhet inom murnings- putsnings- och fasadbranschen och är inregistrerat i svenskt handels- eller aktiebolagsregister i syfte att verka inom en svensk byggindustri, innehar F-skattsedel, finns upptaget i mervärdesskatteregistret, har ordnad ekonomi, och har tecknat ansvarsförsäkring för rörelsen samt erlagt beslutade medlemsavgifter.

Prövning och avgörande kring medlemskap beslutas av styrelsen inom huvudorganisationen SPEF enligt gällande stadgar. Ansökan görs på särskild blankett som sänds till SPEF. 

 

Medlemskap i huvudorganisationen SPEF förutsätter samtida som medlemskap i underliggande branschförening SPEF-E, och omvänt. 

Läs mer på pdf.

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis