Rätt från början - Murat & Putsat

"Rätt från början - Murat & Putsat" är en handbok i behändigt pocketformat som tar upp murat och putsat byggande. Finns att köpa för 195 kr.

Utgivare
Sveriges Murnings- och Putsentreprenörsförening
Art nr
6594005
Utgivningsår
2012
ISBN
9789173335225
Antal sidor
242

"Rätt från början - Murat & Putsat" är en handbok i behändigt pocketformat som tar upp murat och putsat byggande.

På ett enkelt och överskådligt sätt redovisas gällande råd och anvisningar för såväl produkter, utförande och byggplatsorganisatoriska frågor.

Boken är framtagen för hela arbetsplatsens organisation, men främst för att ge murare, putsare, platschefer med flera en gemensam handbok som underlättar och säkerställer ett korrekt utförande.

Detta är bokens andra utgåva, första utgåvan kom 2008, som framför allt anpassats till nya och förändrade regler från Boverket – avvecklingen av BKR (Boverkets Konstruktionsregler) årsskiftet 2010/2011 som ersatts med EKS (Tillämpning av Eurokoder) samt Byggnadsverkslagen (BVL) och tillhörande Byggnadsverksförordning (BVF) som ersatts med nya Plan- och bygglagen (PBL) från och med 2011-05-02.

Dessutom har nya standarder och Eurokoder tillkommit, mer information om till exempel P-märkning och tvåstegs- och enstegstätade fasader och ritningar och tabeller har tillkommit samt tydliggjorts.

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis