Rätt murat och putsat

"Rätt murat och putsat" är en grundläggande handbok om murverk och puts. I handboken finner du gällande regler och normer, material och produkter, konstruktion, byggande, kontroll och besiktning, mm.

Utgivare
Sveriges Murnings- och Putsentreprenörsförening
Svensk Byggtjänst
Art nr
6594004
Utgivningsår
2011
ISBN
9789173334761
Antal sidor
212

"Rätt murat och putsat" är en grundläggande handbok om murverk och puts. I handboken finner du gällande regler och normer, material och produkter, konstruktion, byggande, kontroll och besiktning, samt vad som gäller vid ombyggnad, renovering och underhåll. Boken är från början en kompletterad och omarbetad version av handboken MUR 90.

Denna andra utgåva av ”Rätt murat och putsat” har justerats och kompletterats med avseende på de nu gällande Eurokoderna med tillhörande standarder, samt erhållit en allmän översyn utifrån bland annat de nya branschrön rörande fuktproblematik som diskuterats under senare år. Boken ska stötta arkitekter, konstruktörer med flera samt fungera som en handledning inom murning och putsning.

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis