ROT-klausul vid skattereduktion för ROT-arbeten

För att tydliggöra att det är fråga om ROT-arbeten och att fakturamodellen skall tillämpas i ett uppdrag, har Sveriges Byggindustrier (BI) tagit fram en "ROT-klausul" ...

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis