Certifierade

CFE

Medlemmarna i SPEF är certifierade fasadentreprenörer vilket garanterar hög kompetens och kvalitet på genomfört arbete.

När man anlitar ett företag med behörigheten CFE - Certifierad Fasadentreprenör säkerställer man att utförandet görs av en entreprenör med dokumenterad yrkeskompetens och erfarenhet.

CFE godkända företag och kollektivare.

Följande medlemsföretag har i dagsläget blivit Certifierade Fasadentreprenörer.

Godkända enligt CFE

CFE godkända företag och kollektivare.

© SPEF - Sveriges Murnings- och Putsentreprenörsförening
Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis