CFE - Certifierad Fasadentreprenör

Medlemmarna i SPEF är certifierade fasadentreprenörer vilket garanterar hög kompetens och kvalitet på genomfört arbete. När man anlitar ett företag med behörigheten CFE - Certifierad Fasadentreprenör säkerställer man att utförandet görs av en entreprenör med dokumenterad yrkeskompetens och erfarenhet.

Syftet med CFE är att:

  • Öka kompetensen i våra medlemsföretag
  • Säkerställa för beställaren att SPEFs medlemsföretag har de bäst utbildade och mest kompetenta medarbetarna, både arbetsledning och kollektivanställda, av Sveriges mur- och putsföretag

När man anlitar ett företag med behörigheten CFE - Certifierad Fasadentreprenör säkerställer man att utförandet görs av en entreprenör med dokumenterad yrkeskompetens och erfarenhet.

Certifierad Fasadentreprenör finns med behörighet:

• CFE – Putsning /murning
• B – Betong

För att erhålla behörighet fordras att arbetsledning har genomgått SPEF- utbildningsprogram för certifierad fasadentreprenör CFE – putsning/murning, kursen Murning och putsning klass I, samt för betongreparationer B- Betong. SPEF:s kurs Murning och putsning klass 1 är den enda utbildning i Sverige som ger behörighet att leda murningsarbeten i klass 1, enligt de krav som Boverket anger vid tillämpning av Eurokod för murverk i Sverige. 

För kollektivanställda ställs kravet att de ska ha genomgått SPEF- utbildningsprogram för certifierad fasadentreprenör CFE - putsning och murning.

Merparten av murare/putsare i företaget har förutom yrkesbevis också genomgått vår kompetensutbildning i praktisk-teoretisk murnings- och putsningsteknik.

Dessutom har både kollektivanställda och arbetsledning genomgått erforderlig produktutbildning hos leverantörer och tillverkare.
Förutom detta vet Du att företaget i sitt medlemskap i SPEF är ett specialföretag. Det vill säga ett företag vars huvudsakliga sysselsättning är murat och putsat byggande och där arbetet utförs med i huvudsak egen anställd personal. Du vet att företaget uppfyller de etiska och ekonomiska krav som ställs på ett företag som är medlem i Sveriges Byggindustrier och du vet att företaget har kollektivavtal.

© SPEF - Sveriges Murnings- och Putsentreprenörsförening
Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis