Certifierad Fasadentreprenör, CFE

Certifierad Fasadentreprenör, CFE

Alla medlemsföretag i SPEF är certifierade fasadentreprenörer. När man anlitar ett företag med behörigheten CFE - Certifierad Fasadentreprenör säkerställer man att utförandet görs av en entreprenör med dokumenterad yrkeskompetens och erfarenhet.

Syftet med CFE är att:

  • Öka kompetensen i våra medlemsföretag.
  • Säkerställa för beställaren att SPEF:s medlemsföretag har de bäst utbildade och mest kompetenta medarbetarna, både arbetsledning och kollektivanställda.
  • Garantera fortsatt kompetensutveckling i SPEF-företagen.

Certifierad Fasadentreprenör finns med behörighet:

• CFE – Putsning /murning

För att erhålla behörighet fordras att arbetsledning har genomgått SPEF- utbildningsprogram för certifierad fasadentreprenör CFE – putsning/murning, kursen Murning och putsning klass I.

SPEF:s kurs Murning och putsning klass 1 är den enda utbildning i Sverige som ger behörighet att leda murningsarbeten i klass 1, enligt de krav som Boverket anger vid tillämpning av Eurokod för murverk i Sverige. 

För kollektivanställda ställs kravet att de ska ha genomgått SPEF- utbildningsprogram för certifierad fasadentreprenör CFE - putsning och murning.

Merparten av murare/putsare i företaget har förutom yrkesbevis också genomgått vår kompetensutbildning i praktisk-teoretisk murnings- och putsningsteknik.

Dessutom har både kollektivanställda och arbetsledning genomgått erforderlig produktutbildning hos leverantörer och tillverkare.
Förutom detta vet Du att företaget i sitt medlemskap i SPEF är ett specialföretag. Det vill säga ett företag vars huvudsakliga sysselsättning är murat och putsat byggande och där arbetet utförs med i huvudsak egen anställd personal. Du vet att företaget uppfyller de etiska och ekonomiska krav som ställs på ett företag som är medlem i Sveriges Byggindustrier och du vet att företaget har kollektivavtal.

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis