Krav för CFE

Krav för att vara Certifierad Fasadentreprenör

För att erhålla behörighet fordras:

  • att huvuddelen av personalen har genomgått SPEF:s utbildningsprogram för certifierad fasadentreprenör, CFE – putsning/murning.
  • att minst en person i arbetsledningen ska ha genomgått SPEF:s kurs Murning och putsning klass 1.
  • att merparten av murare/putsare i företaget har relevanta yrkesbevis.
  • att såväl hantverklare som arbetsledning har genomgått erforderlig produktutbildning hos leverantörer och materialtillverkare.

Förutom detta vet Du att företaget genom sitt medlemskap i SPEF är ett specialföretag. Det vill säga ett företag vars huvudsakliga sysselsättning är murat och putsat byggande och där arbetet utförs med i huvudsak egen anställd personal. Du vet att företaget uppfyller de etiska och ekonomiska krav som ställs på ett företag som är medlem i Sveriges Byggindustrier och du vet att företaget har kollektivavtal.

Utbildningarna inom CFE och Klass 1 Murning och putsning har tagits fram och genomförs av oberoende sakkunniga, på uppdrag av SPEF.


Utbildningsprogram
CFE
Murning och putsning klass 1

SPEF samarbetar med branschens större leverantörer och med CBI – Betonginstitutet.

Frågor och anmälan
För vidare information och anmälan kontakta kansli.

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis