Lagring av personuppgifter

SPEF – Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening för register över alla företag och hantverkare som genomgått och godkänts. Personuppgifterna hanteras i enlighet med personuppgiftslagen (PuL) 1998:204. Ansvarig för uppgifterna är SPEF.

Uppgifterna som lagras syftar till att ge information till olika beställare. Uppgifterna som registreras används för den löpande uppdateringen av certifikat.

Uppgifter kan i vissa fall lämnas vidare till Sveriges Byggindustriers Yrkesnämnd i syfte att redovisa vilka personer som genomgått utbildningarna. I övrigt lämnas inga uppgifter ut till myndigheter och företag utanför SPEF.

Anmälan till utbildning innebär att samtycke finns avseende personuppgiftsbehandlingen ovan.

Den som önskar utdrag av information kan skriva en ansökan om registerutdrag enligt paragraf 26 i personuppgiftslagen. Den som önskar att uppgifterna tas bort kan även så begära. Begäran ska göras skriftligen.Ansökan skickas till SPEF – Sveriges Murnings- och Putsentreprenörsförening, Box 5054, 102 42 Stockholm.

 

 

© SPEF - Sveriges Murnings- och Putsentreprenörsförening
Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis