Lagring av personuppgifter

SPEF – Branschföreningen för murat och putsat, för register över alla företag som är medlemmar och dess kontaktperoner. Personuppgifterna hanteras i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). Ansvarig för uppgifterna är SPEF.

Anmälan till utbildning innebär att samtycke finns avseende personuppgiftsbehandlingen ovan. Lär mer om Policy för personuppgiftshantering inom SPEF

Den som önskar att uppgifterna tas bort kan även så begära. Begäran ska göras skriftligen.
Ansökan skickas till SPEF, Box 5054, 102 42 Stockholm.

 
© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis