Lagring av personuppgifter

SPEF – Branschföreningen för murat och putsat, för register över alla företag och hantverkare som genomgått och godkänts. Personuppgifterna hanteras i enlighet med personuppgiftslagen (PuL) 1998:204. Ansvarig för uppgifterna är SPEF.

Uppgifterna som lagras syftar till att ge information till olika beställare. Uppgifterna som registreras används för den löpande uppdateringen av certifikat.

Uppgifter kan i vissa fall lämnas vidare till Sveriges Byggindustriers Yrkesnämnd i syfte att redovisa vilka personer som genomgått utbildningarna. I övrigt lämnas inga uppgifter ut till myndigheter och företag utanför SPEF.

Anmälan till utbildning innebär att samtycke finns avseende personuppgiftsbehandlingen ovan.

Den som önskar utdrag av information kan skriva en ansökan om registerutdrag enligt paragraf 26 i personuppgiftslagen. Den som önskar att uppgifterna tas bort kan även så begära. Begäran ska göras skriftligen.
Ansökan skickas till SPEF – Sveriges Murnings- och Putsentreprenörsförening, Box 5054, 102 42 Stockholm.

Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen (PuL) av en ny dataskyddsförordning. Dataskyddsförordningen (även kallade GDPR) är ett regelverk för behandling av personuppgifter som har tagits fram av EU. Syftet med lagstiftningen är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. 

Information om detta kommer att uppdateras löpande.

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis