Säker fasad - putsade fasader enligt Boverkets nya riktlinjer.

Säker Fasad är ett kvalitetsmärke som tagits fram av SPEF, tillsammans med branschens ledande leverantörer av fasadsystem och försäkringsbolaget Gar-Bo.

Varför säker fasad?

Säker Fasad är ett tryggt och enkelt alternativ för putsad fasad. Till Säker Fasad används de mest avancerade fasadsystemen som finns på marknaden. Samtliga är testade och godkända för att klara av myndigheternas senaste krav när det gäller fukttålighet. Flertalet system är så kallade P-märkta system, vilket innebär att det är testföretaget SP som kontrollerat deras funktion. I Säker Fasad används således flera av de system som erbjuds om man väljer en så kallad P-märkt fasad.

Själva monteringen utförs enligt arbetsbeskrivningen för systemet. Monteringsarbetet utförs av en utbildad, certifierad fasadentreprenör. Men där upphör också likheterna. Vidare ingår obligatoriska kontroller för att säkra att arbetet utförs på rätt sätt. Kontrollerna utförs av särskilt utbildade och erfarna kontrollanter. Kontrollanterna anlitas av försäkringsbolaget Gar-Bo och företräder beställarens intressen, det vill säga att arbetet görs på rätt sätt. Med Säker Fasad följer också en funktionsgaranti som följer fastigheten under tio år. Denna tid är tillräcklig för att ev. fel ska hinna upptäckas och åtgärdas. Sammantaget innebär detta  ett enkelt och tryggt alternativ för att få en putsad fasad som också innebär stor valfrihet mellan olika system och entreprenörer.

Bakgrund

SPEF presenterade den 1 april 2014 ett nytt initiativ till skärpta frivilliga krav för puts på fasad. Detta för att komma tillrätta med de fuktskadeproblem som uppstått på byggnader runt om i landet på senare år.
I samband med Nordbygg 2014 gick därför branschorganisationen ut till Byggsverige i ett upprop om samling kring ett nytt förslag på ändrade arbetsmetoder. Med i initiativet finns de ledande materialleverantörerna. Under presslunchen redogörs för det nya förslaget, Säker Fasad, som innebär tydligare riktlinjer och ökad trygghet för kunder och boende.

 

 

 

 

© SPEF - Sveriges Murnings- och Putsentreprenörsförening
Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis