Initiativet till Säker fasad

Initiativ till Säker fasad

SPEF presenterade den 1 april 2014 ett nytt initiativ till skärpta frivilliga krav för puts på fasad. Detta för att komma tillrätta med de fuktskadeproblem som uppstått på byggnader runt om i landet på senare år.

I samband med Nordbygg 2014 gick därför branschorganisationen ut till Byggsverige i ett upprop om samling kring ett nytt förslag på ändrade arbetsmetoder. Med i initiativet finns de ledande materialleverantörerna. Under presslunchen redogörs för det nya förslaget, Säker Fasad, som innebär tydligare riktlinjer och ökad trygghet för kunder och boende.

I ett upprop till Sveriges byggföretag, arkitekter och föreskrivare tar branschorganisationen SPEF – Sveriges Murnings- och Putsentreprenörsförening nu initiativ till att få fram arbetsmetoder och lösningar för kvalitetssäkrade fasader. 

Inom SPEF bedriver vi ett omfattande certifierings och utbildningsprogram för våra medlemsföretag och deras anställda. Detta är en grund för vår verksamhet. Men vi inser att det inte räcker när förtroendet för materialen och putsade fasader vacklar. Det behövs ett helt nytt arbetssätt i putsbranschen där trygghet för de som ska äga och bo i husen sätts i första rummet. Med vår erfarenhet, kunskap och insikt om problemen uppmanar vi därför nu övriga Byggsverige att tillsammans med oss ta ökat ansvar för att komma tillrätta med problemen och få fram lösningar som gör att vi åter kan lita på att en putsad fasad alltid är säker, trygg och underhållsfri över lång tid.

 

Varför säker fasad?

Putsade fasader har funnits i århundraden och alltid betraktats som ett säkert och långsiktigt skydd mot väder och vind som dessutom förhöjer husets estetiska värde och utseende. Att enskilda hus- och fastighetsägare i relativt nybyggda hus på senare tid drabbats av fuktskador i sina putsade fasader ser vi oacceptabelt. Vi måste helt enkelt komma till rätta med branschproblem såsom tveksamma konstruktioner, slarv, vag egenkontroll, dålig samordning och bristfälligt utfört arbete.

Vi får vara självkritiska. Vare sig SPEF eller någon annan branschaktör har tagit ett aktivt samlat ansvar för att utveckla branschens kvalitetssäkring från fasadsystem till utförande och drift. Det är inte så att inget gjorts, men helhetsgreppet har saknats. För att kunna skapa en verklig och varaktig förändring tar SPEF därför nu initiativ till ett samlat branschansvar för en väg till säker fasad.

Vi tror att skärpt kvalitetssäkring, ökad kontroll och en bättre samordning genom alla led från fasadleverantör till bygg- plåt- och putsentreprenör ger bättre resultat. Dessutom ser vi att en funktionsgaranti på 10 år skapar trygghet för hus- och fastighetsägare.

 

Säker fasad 

Läs mer i broschyren, Säker Fasad - putsade fasader enligt Boverkets nya riktlinjer.

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis