Kontakt

För mer information om Säker Fasad kontakta SPEFs kansli:

Johan Onno

VD


Tel: 0704-66 81 04
E-post:

 

Säker Fasadråd

Magnus Vidänge - <magnus på vidange. se> (på=@)

Roger Blomqvist - <roger på rbab12. se> (på=@)

Peter Vipp - <Peter.Wipp på gar-bo. se> (på=@)

Anders Målar -  <anders på fasadkonsult. nu> (på=@)

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis