Kontakt

För mer information om Säker Fasad kontakta SPEFs kansli:

Johan Onno/Vd

Tel: 0704-66 81 04
E-post: <johan.onno på spef. org> (på=@)

© SPEF - Sveriges Murnings- och Putsentreprenörsförening
Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis