Opinion och debatt

Säker Fasad; Fasad med funktionsgaranti

Säker Fasad är ett nytt koncept som tagits fram av branschföreningen SPEF, Sveriges Murnings- och Putsentreprenörsförening, tillsammans med branschens ledande leverantörer av fasadsystem och försäkringsbolaget Gar-Bo. Säker Fasad innebär att arbetet med att sätta upp en ny putsfasad följer ett antal bestämda steg som gör att fasaden kan levereras med en tioårig funktionsgaranti. Den tiden är väl tilltagen för att säkerställa att fasaden är rätt utförd och byggd för att stå emot väder och vind under många år. Precis det som en putsad fasad är konstruerad för att klara av.

Se filmen nedan.

 

Paneldebatt Nordbygg 2 april 2014

Fuktskador på fuktade fasader

Ämnet som diskuteras är problemen med fuktskador på putsade fasader och putsentreprenörsbranschens initiativ till att få slut på undermåliga fasader. Boverket kommer i sin nya BBR att skärpa skrivningen när det gäller putsade fasader. Men vad säger branschen? Betyder Boverkets nya skrivning att problemen är borta? Vad kan köparna/beställarna göra för att minimera risken för fuktskador? Finns det försäkringar som täcker den här typen av skador? Vad krävs för att kunna försäkra en putsad fasad? Hur ställer sig materialleverantörerna till initiativet som branschen nu tar.

Arrangör: SPEF

Debattörer: Gino Carinci, fasadexpertoch projektchef Säker fasad, Peter Wipp, VD Gar-Bo försäkringar, Olle Åberg, fuktexpert, Boverket, Per Redtzer, marknadsdirektör Weber och företräder materialleverantörerna.

Debatt: SPEF – upprop i branschen.

Vi kan inte tillåta fler fasader med fuktproblem. Läs debattartikeln i Byggvärlden nr. 6 här.


Debatt i Almedalen 30 juni: Vem tar ansvar för fuktade fasader?

Fuktskadade fasader är ett hett debatterat problem. Nybyggda hus renoveras med stora kostnader och lidande som följd. Läs mer

Se hela debatten här

Vill du se kortversionen gör du det här >>

Paneldeltagare: Gino Carinci, Per Redzter, Jan Söderström och Peter Wipp
Moderator: Roger Blomqvist, seniorkonsult Informedia.


Debattartikel ur Skånska Dagbladet 9 juni 2014

Debattartikel

Fuktskadade husfasader i puts är ett oacceptabelt problem som nu måste få ett slut.

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis