Pressmeddelanden

Pressmeddelande 2014-11-21.

Pressmeddelande 2014-04-01.

 -----------

Ansvarsfrågan om enstegstätade fasader fortfarande olöst.

Läs pressmeddelandet här

 -----------

Pressmeddelande 2015-03-20.

 

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis