Byggnadsfirman O A Tobiason AB

E-post
<info på tobiason. se> (på=@)
Hemsida
www.tobiason.se/
Postadress
Tagenevägen 20
422 59 Hisings Backa

Kontaktpersoner

Daniel Antonsson


Tel: 0708-86 65 24
E-post:

Peter Brettmark


E-post:

Om företaget

Org.nummer: 556064-4394
Grundades år: 1907
Antal anställda: 50

O A TOBIASON är specialister på murning och putsning. De olika kompetenserna inom företaget sträcker sig från murning och puts till öppna spisar och stuckatur. Vår nisch är allt som har med fastighetens utsida att göra (miljöskalet). Från grunden och upp till skorstenen. Vi vet att ett vackert inre behöver en snygg fasad.

Om Ni behöver en erfaren partner i Ert nästa byggprojekt, kontakta oss! Vi har mer än 100 års erfarenhet av lyckade projekt. Det borgar för kvalitét och att Ni kommer att få det Ni vill. Till rätt pris och på utsatt tid. Läs gärna mer om oss på vår hemsida eller ta kontakt med oss direkt för att ta reda på vad vi kan göra för Er.

Vi tar ansvaret för samordning med andra entreprenörer så att Ni endast behöver en samtalspartner i byggprocessen. T.ex. vid byte av fönster, omläggning av tak eller andra arbeten samtidigt som fasadarbetena.

Göteborgsoperan

Christina Nilssons gata.

Vi har varit med både i byggandet och underhållet av Göteborgsoperan. Utvändigt putsades fasaderna enligt Serporoc tjockputssystem, med olika strukturer i putsytan. Därefter laserades de med egentillverkad helt mineralisk silikatlazur. Det blå konstverket (reliefen) vid huvudentrén, designat av konstnären Martti Aiha, är putsat i 8 skikt med luftkalkbruk och laserat likt övriga väggar. Invändigt murade och putsade vi i samtliga våningsplan under mark. I foajéer putsade vi på gipsväggar och avfärgade med äggoljetempera. Pelarna som går genom hela foajén samt fortsätter ut på fram och baksida är putsade och ytbehandlade likt övriga fasader.

Valand

Kungsportsavenyen-Vasagatan.

Renovering av tegel och putsfasader. Renovering av fönster. Omläggning av plåttak.

Brf Triangeln

Fiolgatan 1&2, Gitarrgatan 1.

Många punkthus från miljonprogrammets dagar är i stort behov av renovering. Tidens tand med ett hårt klimat har tagit ut sin rätt och det är dags att skydda sin fastighet och ge den bärkraft inför framtiden. Ett bra exempel på vad vi kan bidra med i sådan process är BRF Triangeln där vi genomför en fasadrenovering i tre etapper. Vi byter trasig sten, byter balkar över fönster och fogar om fasaden. Dessutom kompletterar vi med nya förankringar och avslutar arbetet med en hydrofobering av hela fasaden.

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis