Gar-Bo - ”Stöd-/intressentmedlem”

Postadress
Ringvägen 100
118 60 Stockholm

Kontaktpersoner

Lars Fahlgren

Chef Entreprenadbesiktning
Tel: 010-221 88 10
E-post:

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis