Glose Murning & Puts AB

E-post
<glose på glosemurning. se> (på=@)
Hemsida
www.glosemurning.se
Postadress
Glose 150
442 73 KÄRNA

Kontaktpersoner

Jan-Erik Larsson

Företagschef
Tel: 0705-38 04 19
E-post:

Håkan Jönsson

Arbetsledare
Tel: 0706-38 97 90
E-post:

Om företaget

Org.nummer: 556511-3585
Grundades år: 1989

Glose Murning & Puts AB startade sin verksamhet 1989.

Företaget har nu 2001 sammanlagt tretton anställda varav tolv kollektivanställda byggnadsarbetare inom följande yrkesområden: murning, plattsättning, betong.

Affärsområdet är i första hand i Göteborgsregionen.

Grundläggande affärsinriktning är att vara ett välrenommerat entreprenadföretag med specialinriktning mot murning-, puts- och plattsättningsarbeten.

Öppna spisar och våtrumsarbeten är särskilda specialiteter.

Kundkretsen består i huvudsak av byggnadsentreprenörer samt privata beställare.

För närvarande begränsas entreprenadverksamheten till projekt inom 7 miljoner.

Företaget är behörigt och har behörig personal för våtrumsarbete enl. PER.

Verksamheten utgår från förhyrda lokaler med långtidskontrakt belägna i Frihamnen i Göteborg. Här finns kontor, förråd, lager och personalutrymmen samt tillgång till upplagsplatser.

Det närmaste målet för företaget är att vidga marknaden mot större entreprenader.

För att nå målet eftersträvar företaget långsiktiga

relationer med nöjda kunder, som ger goda referenser.

Detta skall åstadkommas genom kvalitetsarbete som syftar till att

levererad produkt är av hög kvalitet och motsvarar kunderna kravspecifikationer.

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis