Göteborgs Fasadputs AB

Hemsida
www.gfpab.se/
Postadress
Marieholmsgatan 10B
415 02 Göteborg

Kontaktpersoner

Kristian Engberg

VD
Tel: 0733-15 80 01
E-post:

Ulrik Berg

Ekonomi- och kalkylansvarig
Tel: 0733-15 80 02
E-post:

Fredrik Dahl

Produktionsansvarig
Tel: 0733-15 80 00
E-post:

Joakim Hörnfeldt

Projektledare
Tel: 0733-15 80 03
E-post:

Jan-Erik Larsson

Service/plattsätt./priv.marknad/VD Glose Murning & Puts AB
Tel: 031-23 36 051
E-post:

Om företaget

Org.nummer: 556104-6615
Grundades år: 1966

Göteborgs Fasadputs har sedan starten 1966 arbetat som specialistföretag inom murnings- och putsningsarbeten. Mestadels har vi arbetat i Stor-Göteborg och har under denna tid vart det tongivande företaget inom specialområdet murning och puts. Vår verksamhet omfattar följande områden inom nybyggnad och underhåll: Murning

Putsning
Tilläggsisolering
Tillverkning av ornamentik, (utsmyckningen)
Balkongreparationer
Murverksreparationer
I samband med fasadrenoveringar åtar vi oss även plåt- och målningsarbeten, tvätt, färgborttagning och blästring m.m.

Vår serviceavdelning startade för ca 5 år sedan, det har visat sig vara en expanderande avdelning. Denna avdelning fungerar som en service till er kunder, den kan inom kort tid vara hos er och avhjälpa de murnings- och putsningsproblem ni kan tänkas ha.

Sedan 1967 är vi medlemmar i Svenska Putsentreprenörsföreningen, SPEF. Vi är även sedan många år medlemmar i Sveriges Byggindustrier, (Byggentreprenörerna, och Västra Sveriges Byggmästareförening. Sammantaget innebär detta att du som kund hos Göteborgs Fasadputs kan känna tryggheten att vi följer gällande lagar och förordningar samt att vi lever upp till våra garantiåtaganden.

Gedigna kunskaper baserade på lång erfarenhet samt vidareutbildning av vår personal innebär att vi kan klara mycket kvalificerade entreprenader. Moderna metoder innebär att vi klarar kvalitetskrav till konkurrenskraftiga priser. Företagets storlek innebär också att vi kan klara stora murnings- och putsentreprenader.

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis