JM Entreprenad AB, Fasad

Telefon
08-782 11 33
E-post
<info på jm-entreprenad. se> (på=@)
Hemsida
www.jm-entreprenad.se/
Postadress
JM Entreprenad AB
169 82 STOCKHOLM
Besöksadress
Rosenborgsgatan 12 Solna
Solna

Kontaktpersoner

Thomas Nyberg

Biträdande arbetschef
Tel: 08-782 13 09
E-post:

Om företaget

Org.nummer: 556060-8837
Grundades år: 2004

JM AB (publ) har en stark tradition av mur- och puts i sina projekt. År 1995 satsade JM AB på en egen fasadavdelning för att bättre klara behoven av mur- och putsarbeten i Storstockholm. Därför övertogs två välrenommerade bolag, Harry Berglund Fasad AB och Järfälla Fasad AB.

År 2004 bildas JM Entreprenad AB som ett helägt dotterbolag till JM AB där JME Fasad utgör en av fyra enheter i bolaget. I övrigt består JM Entreprenad AB av Region Anläggning, Region Hus samt Affärsutveckling.

JME Fasad har specialiserat sig på nyproduktion av putsade fasader på i första hand bostäder men till viss del även kommersiella projekt. Specialiseringen gör att JME Fasad kan hålla en mycket hög kvalitet i produktionen.

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis