AB, Lindec

Telefon
031-29 88 10
E-post
<info på lindec. se> (på=@)
Hemsida
www.lindec.se/
Postadress
Box 5
421 21 Västra Frölunda
Besöksadress
Femvägsskälet 3
421 50 Västra Frölunda

Kontaktpersoner

Leif Lindgren

Försäljningsansvarig Fasad
Tel: 0706-80 24 61
E-post:

Mikael Voeler


E-post:

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis