Morneon Fasad AB

Telefon
040-611 00 35
E-post
<info på morneonfasad. se> (på=@)
Hemsida
morneonfasad.se/
Postadress
Santessons Väg 7
232 61 ARLÖV

Kontaktpersoner

Roland Larsson Edberg

Företagschef
Tel: 0735-15 35 35
E-post:

Frej Josefsson

Kalkyl-inköp
Tel: 0735-153531
E-post:

Jonny Nilsson

Arbetsledare
Tel: 0735-153532
E-post:

Christer Paulsson

Arbetsledare
Tel: 0735-153539
E-post:

Om företaget

Org.nummer: 556177-4166

Morneon har, som ett av landets första byggföretag, certifierats enligt det internationella kvalitetssystemet SS-ISO EN 9001-2008 inom området fasadrenovering. Det är ett system av rutiner och instruktioner som tillsammans åstadkommer att det vi gör blir rätt och att vi arbetar effektivt. För dig som kund innebär det följande:

Du får kvalitet som säkerställs genom planmässig internkontroll.

Du kan vara säker på att vi håller avtalade tider och alla andra åtaganden. Och att vi aldrig lovar mer än vi kan hålla.

Antalet besiktningsanmärkningar minimeras geom att vi gör rätt redan från början.

Du får naturligtvis garantier på våra jobb.

Alla steg i arbetsprocessen dokumenteras så att du när som helst kan kontrollera vad vi har gjort och inte har gjort och vem hos oss som har ansvar för jobbet.

För att få fullt genomslag för kvalitetssystemet har vi också låtit alla berörda medarbetare genomgå utbildning i ISO EN 9001-2008.

Morneons kunder är byggnadsföretag, fastighetsägare - såväl privata som allmännyttiga - samt bostadsrättsföreningar.

Morneon tillhandahåller kundanpassade lösningar för fasadrenovering, fasadtvättning/blästring, ställningsarbeten samt liftuthyrning. (Ställningsarbeten samt liftuthyrning, endast i Stockholms-området)

Morneon tar även totalansvar för fasadrenoveringsprojekt.

Verksamhetsområde för Morneon Fasad AB är västra Skåne.

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis