Puts & Plattsättnings AB

Telefon
08-667 09 30
Fax
08-663 93 92
E-post
<per på putsoplatt. se> (på=@)
Hemsida
www.putsoplatt.se/
Postadress
Essinge Brogata 13
112 61 STOCKHOLM

Kontaktpersoner

Per Hallgren

VD
Tel: 0708-11 53 87
E-post:

Tomas Lööw

Murarmästare
Tel: 0705-67 90 03
E-post:

Susanne Nilsson

Controler
E-post:

Om företaget

Org.nummer: 556181-4848
Grundades år: 1964

Puts och Plattsättnings Aktiebolaget (P&P) grundades 1964. Med tiden blev företaget inriktade på murat & putsat byggande med anställd personal. Plattsättning med egna anställda upphörde 1984, men namnet fick leva kvar oförändrat. Anders Drakes och Per Hallgren tog över företaget den 1 januari 1990.

P&P har genom åren utfört mängder av total eller generalentreprenörer. Detta har gjort att P&P idag har ett mycket brett kontaktnät av duktiga hantverkare (plåt, snickeri, sten, blästrings, konservators, målningsföretag etc). Detta tillsammans med våra 25 välutbildade anställda murare gör att vi kan åta oss även mycket komplexa utvändiga renoveringsarbeten med stora krav på samordning och kvalitet.

I mitten på 80-talet fasadrenoverade P&P så väl Haga Slott som Murmästar Ämbetets fastighet; i Gamla Stan. Detta blev på sätt och vis starten på ännu något "nytt". "Att med eftertanke och med beprövade metoder renovera eller nyproducera på ett för fastigheten tidsenligt och långsiktigt ekonomiskt sätt". Denna kunskap har gjort att många fastighetsägare och förvaltare med ett kulturhistoriskt fastighetsbestånd och/eller med en sammsyn vad beträffar metoder och långsiktighet, valt att anlita oss.

Våra kunder är bl.a. Statens Fastighetsverk (f.d. Byggnadsstyrelsen), Stadsholmen, Hufvudstaden, Savills, Skärgårdsstiftelsen, AP-fastigheter, och mängder av privata fastighetsägare, kyrkliga församlingar och Bostadsrättsföreningar. Vi utför även underentreprenader åt byggbolagen så som M3-bygg, Skanska och JM, m.fl.

Från och med den 1 januari 2016 är Per Hallgren ensam ägare och VD i Puts & Plattsättnings AB. Anders Drakes som säljer sin ägarandel till Per, kommer som konsult fortsatt att vara rådgivare till företaget och även att vara behjälplig med att slutföra vissa projekt.

– Vi har idag ett 25-tal medarbetare, varav 20 är erfarna murare. Alla med yrkesbevis och ett stort yrkeskunnande. Vi har givetvis såväl Murning klass 1 som Putsning klass 1. Dessutom har vi ett väl inarbetat kontaktnät av hantverkare och specialister. Tillsammans gör detta att vi även fortsättningsvis kan åta oss mycket komplexa och krävande utvändiga renoveringsarbeten.

Just nu pågår till exempel omfattande in- och utvändiga renoveringsarbeten på Stockholms Slott och Maria Magdalena Kyrka.

Allt detta borgar för att vi kan vidmakthålla den höga kvaliteten, engagemanget och entusiasmen i det vi gör. Jag ser positivt på framtiden och är stolt och glad över att få möjlighet att vidareutveckla företaget ytterligare, säger Per Hallgren.

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis