SEHED Fasad AB

E-post
<info på sehed. se> (på=@)
Hemsida
www.sehed.se/
Postadress
Vintervägen 6
135 40 TYRESÖ

Kontaktpersoner

Kent Isaksson

VD
Tel: 0708-15 15 57
E-post:

Jörgen Nybacke


Tel: 070-770 90 66
E-post:

Pål Wingren


Tel: 0707-70 32 99
E-post:

Om företaget

Org.nummer: 556488-0630
Grundades år: början av

SEHED Fasad AB är dotterbolag till SEHED Byggmästargruppen AB. Koncernen består av ett antal specialistföretag inom Bygg-sektorn och har en omsättning på drygt 1,1 MDR. Koncernen har ca 300 anställda.

Grunden i verksamheten är några av de mest välrenommerade byggföretagen inom sina respektive områden med rötter från 1930-talet.

Hed Fasad, sedermera SEHED, som var ett av Sveriges äldsta murningsföretag, startade sin verksamhet i början av 1960-talet.

Kännetecknande för alla företagen i koncernen är stort hantverkskunnande och yrkesskicklighet. En erfaren kår av yrkesarbetare och tjänstemän med gedigen kompetens borgar för högsta kvalitet och erbjuder en heltäckande service inom ROT-sektorn och de delar av nyproduktionsområdet som ligger inom respektive företags verksamhetsområde.

Fasadverksamheten – ROT och Nyproduktion
SEHED Fasad inriktar sig på det totala yttre underhållet med tak, plåt, fasad, balkonger och fönsterbyten som specialiteter.

Med fokus på fasadrenoveringar tillgodoser SEHED-bolagen de flesta önskemål som kan uppkomma inom bolagets specialistområden. Oavsett om det är fråga om renovering av det så kallade miljonprogrammet, renovering av äldre fastigheter, kulturfastigheter, renovering eller nybyggnation av kontor och offentliga byggnader såsom skolor, sjukhus och kyrkor kan SEHED erbjuda en bra lösning.

Verksamheten vidareutvecklas kontinuerligt och företaget är marknadsledande på fasadområdet, främst ROT-segmentet.

• Alla slag av murningsarbeten
• Tilläggsisolering av fasader med puts
• Renovering av putsade fasader
• Balkongarbeten med renovering, utvidgning och inglasning

• Nykonstruktion av balkonger och räcken
• Renovering och omläggning av yttertak
Fönsterarbeten
Inom ramen för SEHED har en utökad satsning skett på fönsterarbeten. Kompetensen avseende renovering och byte av fönster i egen regi har stärkts kraftfullt under det senaste året.

Plåtarbeten
I slutet av verksamhetsåret förvärvades Erikssons Plåt & Kopparslageri AB som är ett anrikt plåtslageri med säte i Avesta. Bolaget är framförallt verksamt på Stockholmsmarknaden. Erikssons Plåt startade i slutet på 1970-talet med entreprenader både inom nyproduktion och ROT. Bolagets medarbetare har även stor erfarenhet vad avser arbeten med kulturbyggnader. Detta innebär ett extra kompetensområde på marknaden för kyrkor och förgyllningsarbeten.

Verksamhetsområde
Koncernens geografiska verksamhetsområde sträcker sig från Sundsvall i norr till Jönköping i söder och kontor finns på följande orter: Avesta, Bollnäs, Gävle, Norrköping, Stockholm, Tyresö och Uppsala

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis