Nyhetsarkiv 2014

Pressmeddelande 2014-11-21

Tydligare regler och riktlinjer för putsade fasader. Nu lanserar SPEF en ny metod..

Lyssna på paneldebatten!

Nu kan du som inte hade möjlighet att besöka Samhällsbyggarenan och SPEFs paneldebatt under Almedalsveckan lyssna och se hela debatten här.

Debatt i Almedalen - Slipper vi fuktskadade fasader nu?

Nybyggda hus renoveras med stora kostnader och lidande som följd. Nu får det vara nog menar en av de viktiga branschaktörerna på marknaden och presenterar lösningen "Säker fasad". Blir det ordning nu?

 

Paneldebatt Nordbygg 2 april 2014

Ämnet som diskuterades är problemen med fuktskador på putsade fasader och putsentreprenörsbranschens initiativ till att få slut på undermåliga fasader. Boverket kommer i sin nya BBR att skärpa skrivningen när det gäller putsade fasader. Men vad säger branschen? Betyder Boverkets nya skrivning att problemen är borta? Vad kan köparna/beställarna göra för att minimera risken för fuktskador? Finns det försäkringar som täcker den här typen av skador? Vad krävs för att kunna försäkra en putsad fasad? Hur ställer sig materialleverantörerna till initiativet som branschen nu tar.

Pressmeddelande: Branschkrav – stopp för fukt i fasader

Branschföreningen SPEF – Sveriges Murnings- och Putsentreprenörsförening vill sätta stopp för fukt i fasader. Detta för att komma till rätta med de fuktskadeproblem som uppstått i byggnader på senare år. 

Fuktskador på putsade fasader - Paneldebatt

2 april, kl. 15.00 - 15.45 på Scen entrétorget - EH:04, Nordbygg - Stockholmsmässan

Boverket kommer i sin nya BBR att skärpa skrivningen när det gäller putsade fasader. Men vad säger branschen? Betyder Boverkets nya skrivning att problemen är borta? Vad kan köparna/beställarna göra för att minimera risken för fuktskador? Finns det försäkringar som täcker den här typen av skador? Vad krävs för att kunna försäkra en putsad fasad? Hur ställer sig materialleverantörerna till initiativet som branschen nu tar.

Arrangör: SPEF, debattörer: Gino Carinci, ordförande i SPEF. Peter Vipp, VD Gar-Bo försäkringar. Olle Åberg, fuktexpert, Boverket. Per Redtzer, marknadsdirektör Weber och företräder materialleverantörerna.

Presslunch - Branschkrav: Stopp för fukt i fasader

Branschföreningen SPEF – Sveriges Murnings- och Putsentreprenörsförening – kommer att presentera ett nytt initiativ till skärpta frivilliga krav för puts på fasad. Detta för att komma tillrätta med de fuktskadeproblem som uppstått på byggnader runt om i landet på senare år.

Problemen har främst uppstått i så kallade enstegstätade putsfasader men effekterna av skadorna är omfattande. Personligt lidande, stora ekonomiska följder och bristande förtroende för en hel bransch är några effekter som måste tas på allvar. I samband med Nordbygg 2014 går därför branschorganisationen ut till Byggsverige i ett upprop om samling kring ett nytt förslag på ändrade arbetsmetoder. Med i initiativet finns de ledande materialleverantörerna.

Under presslunchen redogörs för det nya förslaget, ”Säker Fasad”, som innebär tydligare riktlinjer och ökad trygghet för kunder och boende.

Välkommen till vår monter på Nordbygg!

nordbygg14

SPEF är på plats i Stockholm på Stockholmsmässan och Nordbygg den 1-4 april.

Viktigt!! Angående upplag för anläggningsskift i tegelmurverk

Flera skadefall har skett under senare tid där skalmurars understa del, från anläggningsskiftet och en bit uppåt, glidit utåt. Denna typ av skador är mycket kostsamma att reparera.

Målarkalk informerar om Naturligt Hydraulisk Kalk i Uppsala torsdagen 20 februari tillsammans med Bjerkings och Hantverkslaboratatoriet.

Hantverkslaboratoriet anordnar ett seminarium om Naturligt Hydraulisk Kalk i Uppsala torsdagen 20 februari tillsammans med Bjerkings och Målarkalk AB. Det blir ett intressant program med praktiska demonstrationer och föredrag av bl.a. Roz Artis från Scottish Lime Centre Trust i Skottland och Christopher Pennock från Nidarosdomens Restaureringsarbeider i Norge - se bifogat program!

Läs mer:
https://www.spef.org/Medlemssidan/Partnernotiser.html/ID/110

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis