Artikel i Ny teknik 2016-08-05

 http://www.nyteknik.se/nyheter/efter-forlikningen-nu-kan-vi-titta-framat-6592574

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis