Artikel i tidningen Fastighet & Bostadsrätt nr. 3 2012

Ny certifiering för fasadentreprenörer.
Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening, SPEF, lanserade på Nordbygg en ny certifiering för fasadentreprenörer. Tillsammans med leverantörer lyfter man fram det tunga murade och putsade byggandet.

Läs mer varför det är viktigt att använda kunniga hantverkare. Artikeln börjar på sid. 14.

www.vindspelet.se/webtrycksaker/RekordMedia/FoB_nr3_2012/

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis