Dags att söka Kulturhantverksstipendiet!

Kulturhantverksstipendiet delas sedan 2015 ut till yrkesverksamma murare. Stipendiet innebär att du under 2-3 veckor under sommarsäsongen 2017 ingår i ett erfaret arbetslag där du får lära dig hur arbetet läggs upp och genomförs på ett rationellt och traditionellt sätt. 

I stipendiet ingår viss teori om byggnadshistoria, förhållningssätt samt de speciella krav som ställs i samband med restaurering av kulturbyggnader. 

Du som är intresserad av hantverk och vill utvecklas i ditt yrke, nu finns möjlighet att söka Kulturhantverksstipendiet för 2017!

  • Du är idag yrkesverksam, har yrkesbevis eller mot- svarande och kunskaper/handlag i praktiskt mur och putsarbete.

  • Du blir en i ett erfaret arbetslag och får lära dig hur arbe- tet läggs upp och genomförs på ett rationellt och traditio- nellt sätt. Du får handledning och deltar i viss teori.

  • Du kommer att arbeta med någon eller några historiskt värdefulla kulturbyggnader. Vilka bestäms senare, men räkna med att det blir tillfälle till mycket intressanta uppgifter.

  • Du får lära dig byggnadshistoria och förhållningssätt vid restaureringar.

  • Stipendietiden planeras till ungefär två-tre veckor under sommarsäsongen 2017.

  • Efter stipendietiden får du diplom som beskriver vad du lärt dig.

  • Stipendiet täcker lön och ersättning för resor och boende.

  • Efter stipendietiden vill vi att du berättar om dina erfarenheter vid ett utvärderingsmöte.

ANSÖKAN

Du ansöker genom att fylla i formuläret på hemsidan www.kulturhantverksstipendiet.se Ansökan vill vi ha senast den 19 mars 2017.

FRÅGOR

Kontakta Anders Drakes, på telefon, 0706-56 09 30

Här kan du ladda ner en pdf med info om stipendiet. Denna kan du också maila vidare till någon som du vill ska få info om detta.

 

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis