De vinner Årets Fasad 2017

- Pressmeddelande 2017-03-28

Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg vann Årets Fasad

På Årets Bygge-galan igår tilldelades Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg branschföreningen SPEF:s prestigefyllda pris för bästa fasadutförande – Årets Fasad. En innovativt utformad fasad med livfullhet och elegans är en del av de utmärkande drag juryn tagit fasta på i sin motivering. Prisutdelningen skedde på Cirkus i Stockholm.

Årets Fasad delas ut av SPEF som är branschföreningen för murat och putsat byggande. Priset ges till den fasad som färdigställts och besiktigats under föregående år och som bäst uppfyller juryns bedömningskriterier. Dessa är gestaltning, utförande, hållbarhet och innovation, berättar Malin Pappila från ÅWL Arkitekter och medlem i juryn. Utöver att vara ett bra klimatskydd ska en fasad bidra till att visa byggnadens kvaliteter och värden i balans med den omkringliggande miljön. Rättspsykiatriskt Centrum uppfyller de här egenskaperna på ett föredömligt sätt.

Juryns motivering lyder:

”Vinnaren av Årets Fasad 2017 är ett föredöme när det gäller hänsyn till omgivande miljö samtidigt som landskapet tillförs en spännande byggnad som har förutsättningar att bli ett landmärke för regionen. Den innovativt utformade fasaden präglas av en livfullhet och elegans som tydligt indikerar kvalitet och noggrannhet. Utformningen är harmonisk samtidigt som det leker med våra sinnen och retar spänningsnerven på ett lustfyllt sätt.”

Mottagare av priset var byggherren Region Skåne Regionservice, entreprenören/utföraren MVB Syd, Malmö samt arkitektbyrån BSK Arkitekter.

Juryn för Årets Fasad utgörs av:
Anton Axelson, SPEF – ordförande
Malin Pappila, ÅWL Arkitekter
Per- Anders Johansson, Statens Fastighetsverk, arkitekt
Catherina Fored, Byggvesta, arkitekt
Roger Pohjanen, Riksbyggen, senior advisor

SPEF - Sveriges Murnings- och Putsentreprenörsförening
Lars Sandström, kanslichef
Tel: 08-698 58 73, E-post: <lars.sandstrom på bygg. org> (på=@) (<lars.sandstrom på bygg. org> (på=@))Roger Blomqvist, projektledare
Tel: 070-550 94 10, E-post: <roger på op3. se> (på=@)

Om SPEF:
Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening, SPEF, är den rikstäckande branschorganisationen för murat och putsat byggande i Sverige. Föreningen grundades 1966. SPEF:s medlemmar utför fasadarbeten över hela Sverige inom nyproduktion och renovering och svarar för en majoritet av de mur- och putsarbeten som utförs i landet till ett värde på över 2,5 miljarder SEK.Gemensamt för medlemsföretagen är, att man till väsentlig del av sin verksamhet utför puts- och murningsarbeten. Flertalet av medlemsföretagen utför också andra byggnadsarbeten, t ex tilläggsisolering, balkongrenovering och fönsterbyten i samband med fasadrenoveringar.

 

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis