Doktorandtjänst om renovering/omfogning av tegelfasader

Doktorand i Konstruktionsteknik finns nu att söka på Lunds universitet, LTH 

Annonsen hittar du här

Deadline är satt till den 7 januari 2019. 

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis