Enkla åtgärder kan rädda tegelfasader från plötsliga ras

Tegelfasader på många flerfamiljshus runt om i landet är i akut behov av renovering. Fasaderna riskerar att rasa utan förvarning. Orsaken är brister i funktionen hos de kramlor som förankrar teglet i stommen.

– Fastighetsägarna måste bli medvetna om detta, säger byggnadskonstruktören Tomas Gustavsson, som tagit fram en utbildning för att öka kunskaperna om hur problemet kan åtgärdas.

Det omfattande och akuta renoveringsbehovet gäller tegelfasader som byggdes mellan 1949 och 1977. Detta enligt Tomas Gustavsson, teknologie licentiat som under många år har arbetat med olika murverksprojekt på Avdelningen för Konstruktionsteknik, vid Lunds Tekniska Högskola (LTH).

Fram till 1940-talet byggde man 40 cm tjocka tegelväggar som stod stadigt. Sedan övergick man till att bygga tunna skalmurar utanpå andra material, till exempel lättbetong. Skalmurarna är bara 12 cm tjocka och stabiliserades mot byggnadsstommen med kramlor för att inte rasa om de träffas av stora vindlaster.

Tre problem med kramlor
De kramlor som användes för att förankra fasaderna var emellertid för få och för dåligt rostskyddade. De var inte ledade och bockades ofta ned eftersom de inte passade in höjdmässigt i murfogarna.

Idag är dåtidens kramlor i många fall helt genomrostade. Det behövs bara en kraftig vindpuff för att husfasaden de förankrar ska rasa. Behovet av renovering är akut och det berör 80 miljoner kvadratmeter tegelfasad. I alla större städer finns stora bestånd av fastigheter som byggts på det här viset. Sannolikt finns det enligt Tomas Gustavsson en viss överrepresentation i Skåne.

– Många fastigheter som är drabbade är höga flerfamiljshus. En hel del är från miljonprogrammet. Ju högre och äldre huset är, desto större är risken att fasaden rasar.

Resultatet har redan visat sig, bland annat när stormen Gudrun för några år sedan rev ner fasaden på ett flerfamiljshus i Klostergården i Lund. Det är inte det enda exemplet.

– Det första raset inträffade redan på 1960–talet. De senaste åren har minst fyra hus drabbats i Malmö, två i Lund och ett i Jönköping, bara i södra Sverige, berättar Tomas Gustavsson.

Effektiva renoveringsmetoder
Tomas Gustavsson har tidigare arbetat med ett projekt vid LTH med syfte att ta fram effektiva renoveringsmetoder som inte förvanskar fasaderna. Han menar att det inte är särskilt komplicerat att åtgärda problemet.

– De gamla kramlorna får sitta kvar och man sätter in nya genom att borra igenom murfogarna och in i stommen på huset. Det går ganska snabbt och är inte så dyrt.

Det finns också ett annat, närbesläktat problem med tegelfasader från perioden 1940-1975 säger Tomas Gustavsson.

– Under samma period la man in icke rostfri armering i de horisontella fogarna. När armeringen börjar rosta utvidgas järnet kraftigt och ger sprickbildningar i murverket. Det är dyrare att åtgärda och det är viktigt att arbetet görs av skickliga hantverkare.

Nya kramlor viktigast
Det är inte nödvändigt att ta tag i båda dessa problem samtidigt, anser Tomas Gustavsson.

– Men innan man börjar åtgärda de rostiga armeringsjärnen måste man förstärka kramlingen för att eliminera rasrisker.

För att fastighetsägare, murare och andra som arbetar med de här frågorna ska få insikt i problemet förbereder nu Tomas Gustavsson för SPEF:s räkning en utbildning som startar i höst. Den riktar sig till arbetsledare och lagbasar. Längre fram kan det bli aktuellt med en särskild utbildning för hantverkare.

Syftet med kursen är att öka medvetenheten om det akuta behovet av åtgärder.

– Det är viktigt att fastighetsägarna i förberedande syfte systematiskt går igenom sitt fastighetsbestånd och ser till att de mest utsatta ställena kramlas. Ras sker utan förvarning, konstaterar Tomas Gustavsson.

Marie Wallin/Rakt På Sak
Bakgrund Tomas Gustavsson:
Teknologie licentiat som under många år har arbetat med olika murverksprojekt på Avdelningen för Konstruktionsteknik, vid Lunds Tekniska Högskola LTH 1996-2007. Var parallellt med det också verksam som byggkonstruktör och byggkonsult.

Egen företagare på heltid sedan 2007 i företaget Tomas Gustavsson konstruktioner AB, som han startade 2002.

Fakta Kurs
"Renovering av tegelfasader med korrosionskador",

endagskurs den 22 september i Malmö.
Föreläsare:
Tomas Gustavsson
Byggkonstruktör och byggkonsult, Tomas Gustavsson konstruktioner AB, med gedigen kunskap om murverk.

Tomas Tägil
LTH-Arkitektskolan, arkitekt, tekn dr med inriktning på modern arkitekturhistoria, speciellt intresserad av tegel.

Kristina Bergkvist
Murningsutbildad byggnadsantikvarie, verksam som byggkonsult hos Sölve Johansson Byggkonsult AB, Trollhättan

Bo Johansson
Gedigen erfarenhet av murningshantverk, murningsprojekt samt utbildning av arbetsledare och hantverkare, Bo Johansson kompetensutveckling.

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis