SPEFs Fasaddagarna/Fasadforum – 22 november

Tid: 22 november kl 13:00-18:00 - föreläsningar  
18.30 - middag med mingel 

Plats: Moderna muséet, Skeppsholmen Stockholm
Kostnad: Föreläsning och middag 650:-  (SPEF-medlemmar går gratis) 
Tema: Temat är ”Vem bestämmer?”

Läs här hur ni kan bli stödmedlem/medlem i SPEF – Branschföreningen för murat och putsat byggande. 


   Ej medlem - Anmäl dig här!!


   SPEF-medlem - Gratis, anmäl dig här

 

Program SPEFs Fasaddagarna/Fasadforum 22 november

13:00-13:10 Inledning och välkomna - Johan Onno vd SPEF
 
13:10-13:40 Byggare/leverantörer

  • Tomas Alsmarker, designchef BoKlok
  • Ingrid Westman, vd Friendly Building 

 
13:40-14:30 Beställare

  • David Johansson, stadsutvecklingschef Balder
  • Daniel Markström, regionchef Jernhusen
  • Caterina Fored, vd norra Storstockholm HSB

 
14:30-15:30 Kaffe och mingel/minimässa
 
15:30-16:00 Stockholm stad

  • Henrik Nerlund, kanslichef Skönhetsrådet

 
16:00-16:45 Arkitekter

  • Nils Gustafsson Frecke, arkitekt Brunnberg & Forshed 
  • Louise Masreliez, Arkitekt Marge Arkitektkontor, (preliminärt)

 
16:45-17:00 Hållbarhetshuset KTH – Årets fasad 2018

  • Sven Ahlenius, AIX Arkitekter 

17:00-17:30 Brand i Fasad – Gör rätt från början
Delar av SPEFs tekniska kommitté om informationsprojektet
 
17:30-17:45 Avslutning och information om Årets Fasadpriset 2019
Johan Onno, vd SPEF
 
18:30 Buffémiddag och mingel – Moderna muséet

Moderator: TOMAS ALSMARKER, DESIGNCHEF BOKLOK
Med en bakgrund som exempelvis affärsområdeschef på Tyréns och vd för Nyréns Arkitektkontor har Tomas nu som Designchef på BoKlok nya utmaningar med mycket intressanta erfarenheter i bagaget.

DANIEL MARKSTRÖM, REGIONCHEF STADSUTVECKLING JERNHUSEN
Arkitekt som redan under studietiden ansvarade för ombyggnaden av KTHs kårhus, senare bland annat projektchef för Swedbanks nya huvudkontor och nu på Jernhusen med överdäckning av centralstationen i Stockholm som nästa stora projekt.

HENRIK NERLUND, KANSLICHEF SKÖNHETSRÅDET STOCKHOLM
Henrik Nerlund är specialiserad på kulturmiljöfrågor och stadsförnyelse i efterkrigstidens bebyggelsemiljöer. Sedan 2014 är han sekreterare och kanslichef för Rådet till skydd för Stockholms skönhet (Skönhetsrådet). Han har tidigare bl.a. varit vice ordförande i Skönhetsrådet och ledamot av Stockholms namnberedning.

NILS GUSTAFSSON FRECKE, ARKITEKT BRUNNBERG OCH FORSHED 
”Materialintegration på klassiskt vis – Nybyggnation i svensk storstad”
Med erfarenhet från arkitektkontor i Malmö och Kasper Salin-vinnaren Johannes Norlander i Göteborg. Kandidatexamen från Industriell Ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola. Har uppmärksammats för sin omarbetning av Ferdinand Bobergs Nobelpalats.

CATHERINA FORED, VD HSB NORRA STORSTOCKHOLM
Catherinas som har en bakgrund inom både bygg och arkitektur beskriver hur HSB vill agera i sitt långsiktiga ägande. Hon är även en del i SPEFs jury ”Årets Fasad”. 

DAVID JOHANSSON, STADSUTVECKLINGSCHEF BALDER
Tidigare Projektchef på Humlegården och numera ansvarig för att utveckla utmanande områden som Hallonbergen bland annat.

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis