Fasadgruppen rekryterar Anders Drakes som Senior Rådgivare

Fasadgruppen meddelar att Anders Drakes har påbörjat sitt uppdrag som Senior Rådgivare hos dem och kommer att verka för att utöka statusen för det traditionella muraryrket.

Läs mer

 

 

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis