Pressmeddelande - Fem stipendiater ska arbeta med gamla restaureringsmetoder.

Kulturhantverksstipendiet 2016:

Fem stipendiater till Nationalmuseum, Härnösands residens och S:ta Maria Magdalena kyrka för att arbeta med gamla restaureringsmetoder

Fem murare har fått Kulturhantverksstipendiet 2016. De får i augusti praktisera för att lära mer om hur murnings-, puts- och restaureringsarbeten går till med gamla, traditionella metoder vid tre projekt med kulturhistoriska värden. 

Året stipendiater är:

Tom Bergström, Ösby Naturbruksgymnasium, Sala - Härnösands residens
Daniel Brock, Brock’s Byggnadshantverk, Simrishamn - Härnösands residens
Magnus Gustavsson, Interoc AB, Bromma - Nationalmuseum, Stockholm
Patrik Jansson, Murverket P-O Törngren AB, Västerås – Nationalmuseum Stockholm
Magnus Broström, Skanska, Stockkholm – S:ta Maria Magdalena kyrka, Stockholm

-Intresset har varit stort och många kvalificerade murare har sökt stipendiet i år. Det långsiktiga syftet med stipendierna är att värna om kulturvärdena i våra byggnader. Det blir allt viktigare att ha mästar- eller gesällstatus för att arbeta med murnings- och renoveringsarbeten vid våra offentliga kulturbyggnader, säger Anders Drakes, Murmestare Embetet i Stockholm,  en av de äldsta yrkessammanslutningarna i Sverige med obruten verksamhet under 529 år. Embetet värnar svensk byggnadskultur och vårdar arvet av mer än fem seklers byggnadsverksamhet i Stockholm. 

I Kulturhantverksstipendiet ingår även att stipendiaterna får delta i byggnadsvårdskonventet hösten 2017, vilket arrangeras av Hantverkslaboratoriet, Göteborgs Universitet.

-Förra året fick två murare Kulturhantverksstipendiet. De fick arbeta vid restaureringen av Umeå residens. Det blev så lyckat att en av dem fick arbete vid ett annat av våra restaureringsprojekt, berättar Per-Anders Johansson, projektledare vid Statens fastighetsverk.

-I år har vi haft många kvalificerade sökanden, vilket är inspirerande. Fyra av dem ska arbeta vid två av våra projekt; mycket skilda i sin komplexitet och skala. Det ena är Nationalmuseum på Blasieholmen i Stockholm, som för första gången på 148 år nu renoveras – ett av våra mest omfattande och komplexa projekt hittills. Museet beräknas öppna nästa år. Det andra är Härnösands residens från slutet av 1700-talet som genomgår en omfattande exteriör renovering.

Det tredje restaureringsprojektet är S:ta Maria Magdalena kyrka på Södermalm som stod klar 1625. Efter en brand 1759 renoverades kyrkan. Nu pågår omfattande ut- och invändiga renoveringsarbeten fram till slutet av 2016.

-Vid renovering och restaurering är arbetsinsatsen betydande och en av de största kostnaderna i jämförelse med material och övriga entreprenadkostnader. För oss som beställare är det viktigt med såväl kvalitet som kostnadseffektivitet. Materialen är som förr, men arbetstider, arbetsmiljö och mycket annat är annorlunda idag, konstaterar Per-Anders Johansson.

-De nu utdelade stipendierna är viktiga för branschen och bidrar till att vi har livskraftiga företag som kan stå för kontinuiteten när det gäller hantverkskunnandet inom murnings- och putsarbeten. Stipendiaternas kunskaper kommer att föras ut i deras företag och borgar för att hantverksskickligheten i landet lever vidare, säger Lars Sandström på SPEF.

Ytterligare information:

Anders Drakes, Murmestare Embetet i Stockholm, tel. 070-656 09 30, <anders på putsoplatt. se> (på=@) (<anders på putsoplatt. se> (på=@))

Per-Anders Johansson, Statens fastighetsverk, tel. 070-796 70 38, <per-anders.johansson på sfv. se> (på=@) (<per-anders.johansson på sfv. se> (på=@))

Lars Sandström, SPEF, tel. 0708-200 980, <lars.sandstrom på bygg. org> (på=@) (<lars.sandstrom på bygg. org> (på=@))

Linda Lindblad, Hantverkslaboratoriet, tel. 076-622 93 00, <linda.lindblad på conservation.gu. se> (på=@) (<linda.lindblad på conservation.gu. se> (på=@))

Stina Andersson, Svenska kyrkan, tel 072-512 20 15, <stina.andersson på svenskakyrkan. se> (på=@)

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis