Film - Säker Fasad

Säker Fasad är ett tryggt och enkelt alternativ för putsad fasad. Till Säker Fasad används de mest avancerade fasadsystemen som finns på marknaden. Samtliga är testade och godkända för att klara av myndigheternas senaste krav när det gäller fukttålighet.

Själva monteringen utförs enligt arbetsbeskrivningen för systemet. Monteringsarbetet utförs av en utbildad, certifierad fasadentreprenör. Vidare ingår obligatoriska kontroller för att säkra att arbetet utförs på rätt sätt. Kontrollerna utförs av särskilt utbildade och erfarna kontrollanter. Kontrollanterna anlitas av försäkringsbolaget Gar-Bo och företräder beställarens intressen, det vill säga att arbetet görs på rätt sätt. Med Säker Fasad följer också en funktionsgaranti som följer fastigheten under tio år. Denna tid är tillräcklig för att ev. fel ska hinna upptäckas och åtgärdas. Sammantaget innebär detta  ett enkelt och tryggt alternativ för att få en putsad fasad som också innebär stor valfrihet mellan olika system och entreprenörer.

 

Säker Fasad  - Trygg fasadlösning med funktionsgaranti.
Se filmen om Säker Fasad här >>

 

 

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis