Frukostseminarium om garantier

 

I dag hade vi ett spännande frukostseminarium för SPEF medlemmar med ämnet är Garantier i puts- och fasadentreprenader - förutsättningar, risker och möjligheter.

Detta hölls hos Hellström Advokatbyrå i Stockholm.
Föreläsare Jenny Kenneberg och Fredrik Ulvenfalk Berg.

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis