Fuktskador på putsade fasader - Paneldebatt

Ämnet som diskuteras är problemen med fuktskador på putsade fasader och putsentreprenörsbranschens initiativ till att få slut på undermåliga fasader. 

2 april, kl. 15.00 - 15.45 på Scen entrétorget - EH:04, Nordbygg - Stockholmsmässan

Boverket kommer i sin nya BBR att skärpa skrivningen när det gäller putsade fasader. Men vad säger branschen? Betyder Boverkets nya skrivning att problemen är borta? Vad kan köparna/beställarna göra för att minimera risken för fuktskador? Finns det försäkringar som täcker den här typen av skador? Vad krävs för att kunna försäkra en putsad fasad? Hur ställer sig materialleverantörerna till initiativet som branschen nu tar.

Arrangör: SPEF, debattörer: Gino Carinci, ordförande i SPEF. Peter Vipp, VD Gar-Bo försäkringar. Olle Åberg, fuktexpert, Boverket. Per Redtzer, marknadsdirektör Weber och företräder materialleverantörerna.

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis