Härmed kallar vi till Mur- och Putskurs

Utbildningen syftar till att ge deltagarna kunskaper att leda och övervaka murningsarbeten klass I på ett sådant sätt att slutresultatet uppfyller branschens och myndigheternas krav, samt beställarens önskemål på kvalitet och utförande enligt avtal.

Murning och putsning klass 1 - Allmän del, dag 1

Kursdatum: 14 februari 2011
Ort: Jönköpingstrakten, återkommer om lokal och plats.

Murning klass 1 - dag 2 och 3
Kursdatum: 15-16 februari
Ort: Samma som ovan
Putsning klass 1 – dag 4 och 5
Kursdatum: 22-23 februari
Ort: Samma som ovan.
Kursprogram
Hittar du här
Kursinformation
Kontaktperson: Lars Sandström
Kursavgift
15000:- (7500:- för medlemsföretag eller samarbetspartners)

Anmälan
Anmälan är bindande och sker till <info på spef. org> (på=@) senast 1 månad innan kursstart. Uppge namn, företagsnamn, org.nr, kurs och kursdatum.

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis