Högre kvalitet på murat och putsat byggande genom SPEF

Att vara medlem i Sveriges murnings- och putsningsentreprenörers förening (SPEF) ska borga för kvalitet. Det innebär att alla medlemsföretag ska ha genomgått kursen Murning- och putsning klass 1 före utgången av 2009.

– Att vara medlem i SPEF ska vara en kvalitetsstämpel, säger Gino Carinci, ordförande i föreningen sedan våren 2008 och Vd för Åby Fasad AB i Norrköping.

Som en garant för att de företag som är medlemmar i SPEF är de bäst utbildade i landet inom mur- och putsområdet har styrelsen beslutat om en stadgeändring. Enligt förslaget ska minst en person i föreningens medlemsföretag, gamla medlemmar så väl som nya, ha gått kursen Murning- och Putsning klass 1 för att få ingå i föreningen. Kunderna ska veta att SPEF-företagare har rätt utbildning och kompetens.

– Vi har påpekat detta under en länge tid, men ingenting har hänt, där av denna stadgeändring. De som inte går kursen under 2009 utesluts och det är också ett krav vi ställer på alla nya medlemmar, säger Gino Carinci.

Stadgarna i SPEF ändras
Den 5 november 2008 presenterades förslaget på en medlemsträff i Malmö och vann stort gehör. På årsstämman den 14 maj i Ronneby Brunn sker en första läsning av den föreslagna stadgeändringen, som sedan fastslås på höstmötet 2009.

Murning- och putsning klass 1 är en kurs där man går igenom materiallära, konstruktionsberäkningar och mycket mer. SPEF står för kurskostnaden för medlemsföretag.

– Vi själva äger kursen och kursmaterialet och tycker då att samtliga medlemsföretag ska genomgå den. När du som kund anlitar en SPEF-entreprenör får du garanterad kvalitet, säger Gino Carinci.

I dagsläget har cirka 50 procent av medlemsföretagen behörighet från kursen. Målsättningen är att alla medlemsföretag ska ha dessa kunskaper. Den 31 december 2009 ska alla 45 medlemmar ha gått kursen. På www.spef.org finns ett antal kurstillfällen utsatta.

Kompetenshöjning inom alla led
SPEF:s avsikt är att även höja kompetensen bland de kollektivanställda murarna i företagen. För dessa planeras en 1-2 dagars kurs vid ett antal tillfällen på olika platser under året. Dessa kurser betalas av medlemsföretagen.

– Det är viktigt att även de kollektivanställda får sina kurser och att vi får en kvalitetshöjning i hela ledet, säger Gino Carinci.

I dag har varje materialleverantör olika certifieringar.

– Målsättningen är att inte behöva ha certifiering av olika produkter. Som SPEF-medlem ska man ha en bra kunskapsnivå och även en bra kvalitet. Vi har beslutat att genomföra en egen utbildning av våra kollektivanställda så att alla SPEF-anslutna företag ska få en egen SPEF-certifiering.

Utbildningsprogrammet är framtaget tillsammans med föreningens samarbetspartner/leverantörer. Ytterligare ett led i att höja kvalitetsnivån bland murnings- och putsningsföretag är att föreningen uppmanat alla medlemmar att ansluta sig till ID06, som syftar till att försvåra svartarbete i hela byggbranschen, bland annat genom att alla på arbetsplatsen bär identitetsbrickor.

ID06 ett krav
SPEF:s krav är att alla medlemsföretag har anslutit sig till ID06 systemet senast utgången av februari 2009. I november 2008 var åtta av företagen anslutna, ytterligare sex var på väg att bli en del av systemet.

– Resterande företag är också på gång och jag ser det som mycket positivt. Min målsättning är att våra kunder ska känna tryggheten i att anlita ett SPEF-företag, hos oss finns kunskapen, säger Gino Carinci.

Fakta: Sveriges murnings- och putsningsentreprenörers förening (SPEF) har 45 medlemsföretag i olika storlek.

Text: NOMI MELIN LUNDGREN

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis