Kompetens i centrum - Gesäll- och Mästarbrev

Nu sätter byggbranschen murarens kompetens i centrum.

Murare från hela landet genomför den första omgången prover och tester för att få ett gesäll- eller mästarbrev som visar på hög hantverksskicklighet.

Praktiska prov utförs 11-12 februari 2012 på Bräckegymnasiet i Göteborg. - Utdelning av gesäll- och mästarbreven sker under högtidliga former på byggmässan Nordbygg i mars 2012.

Kontakta Lars Sandström för mer pressinformation: <lars.sandstrom på bygg. org> (på=@)

Arbetet med gesäll- och mästarbrev stöds av samarbetsparterna i Kompetensförsörjning för kulturhistoriska byggnader och miljöer (KKBM). Läs med på www.sfv.se.

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis